PBO: Programma Beleidbepalende Orgaan

Het Programmabeleid-Bepalende Orgaan (PBO) is een afzonderlijk orgaan wat een kaderstellende en controlerende taak heeft ten aanzien van het gevoerde en te voeren media aanbodbeleid. De leden van het PBO controleren kritisch of alle stromingen binnen de regio aan bod komen op RTV Scheldemond. De leden van het PBO vertegenwoordigen elk een stroming en bespreken onderling 4x per jaar het gevoerde media aanbodbeleid.

Voornaamste taken:

  1. Het PBO bepaalt het media-aanbodbeleid van de lokale omroep.
  2. Het PBO controleert of het door hem vastgestelde beleid voor het media-aanbod is uitgevoerd. Het PBO rapporteert zijn bevindingen hierover tenminste twee maal per jaar aan het bestuur van de lokale omroep.
  3. Het PBO kan het bestuur van de lokale omroep adviseren over alle aangelegenheden die direct of indirect verband houden met het door het PBO vastgestelde media-aanbodbeleid.

De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld in het Reglement PBO.

De navolgende personen hebben momenteel zitting in het PBO.

  • D. de Pooter namens de kerken
  • B. Beulens namens het onderwijs
  • J. Bolsius-Bereszka namens cultuur
  • L. Dekker namens de agrarische sector
  • A. Dingemanse namens Jota
  • H. Vermue namens de Recron

Zij vertegenwoordigen de navolgende stromingen:  culturele minderheden, kunstzinnige & culturele sector, godsdienstige/geestelijke, jongeren, kernen/wijk/dorpsraden, onderwijs en educatie, sport, werkgevers, werknemers, zorg en welzijn.

Loading...